Inom vilka områden anser jag mig ha god kompetens inom?
Digital Design
Grafisk Design
Interaktionsdesign
Användarcentrerad Design (UX & UI)
Webbdesign
Diskursiv Design
Produktdesign
E-handel
Strategisk Kommunikation
Produktion av Kommunikationsmaterial
Intern Kommunikation (Skapa & effektivisera kommunikationsflödet)
Analog Marknadsföring (Strategi, genomförande, analys)
Digital Marknadsföring (Strategi, genomförande, analys)
Sociala Medier
Content Creation
Fotografering (produkt, miljö, innehåll, porträtt etc.)
Videoskapande

Nyfiken på mer?

Back to Top