För mig handlar det om att förstå (kommande) behov, föreställa sig det ännu-inte-existerande
och designa det.
Att skapa en meningsfullhet.
Change that is triggered by human intention is at the heart of design.

Nyfiken på mer?

Back to Top