Så. Följande kunskap är validerade av Kristianstad Högskola:
Interaktionsdesign: Människa och teknik (7 hp)
Interaktionsdesign: Kreativitet, design och IT (7,5 hp)
Interaktionsdesign: Fysiska gränssnitt och design för samarbete (7,5 hp)
Interaktionsdesign: Design för mobila enheter (15 hp)
Interaktionsdesign: Användarcentrerad prototyputveckling (7,5 hp)
Gestaltande Design: Berättande med film i digitala medier (7 hp)
Gestaltande Design: Visuell kommunikation (7 hp)
Gestaltande design: Grafisk design, introduktion (7,5 hp)
Gestaltande Design: Grafisk design för webben (7,5 hp)
Gestaltande Design: Interaktivitet (7,5 hp)
Gestaltande Design: Grafisk design, tryck (7,5 hp)
Webbteknik: Webbutveckling (9 hp)
Webbteknik: Webbdesign för social interaktion (7,5 hp)
Webbteknik: Projektarbete (7,5 hp)
Självständigt arbete i informatik (7,5 hp)

Titta in mina andra projekt

Back to Top